Haberler İnşaat S.K. Haberleri MYK İnşaat Sektör Komitesi İlk Toplantısı Yapıldı (25 Haziran 2008)
MYK İnşaat Sektör Komitesi İlk Toplantısı Yapıldı (25 Haziran 2008)

MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca inşaat alanında hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapma, önerilerde bulunma ve karar vermekle görevli Mesleki Yeterlilik Kurumu İnşaat Sektör Komitesi toplantısı 25 Haziran 2008 tarihinde MYK’da yapıldı.

MYK Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya MYK Başkanı Bayram AKBAŞ, Meslek Standartları Dairesi Başkanı Firuzan SİLAHŞÖR, MYK İnşaat Sektörü Sorumlusu Aylin ÖZAŞIK, Metin DEMİRSOY ve İnşaat Sektör Komitesi Temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yeterlilik Sistemi ve Meslek Standartları konuları ile ilgili sunum yapıldı ve ardından Sektör Komitesi Başkan ve Başkan Vekili Seçimi gerçekleşti.

Seçim sonucunda MYK İnşaat Sektör Komitesi Başkanı TİSK Temsilcisi Mustafa DEMİR, Başkan Vekili Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Temsilcisi Haluk GÜLHAN oldu.

İnşaat Sektör Komitesi Temsilcileri:

ÇSGB Temsilcisi Kemal AYDOĞAN
MEB Temsilcisi Ekrem DİRİER
YÖK Temsilcisi Yrd.Doç.Dr. Rifat SÖNMEZ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilcisi Haluk GÜLHAN
Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi Mehmet SAĞ
TOBB Temsilcisi Necati ERSOY
TESK Temsilcisi Mustafa ARSLAN
HAK-İŞ Temsilcisi Hacı ÜSTÜNDAL
TİSK Temsilcisi Mustafa DEMİR
MYK Temsilcisi Muzaffer YÖNTEM