Haberler İnşaat S.K. Haberleri Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı

MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı meslek standardı hazırlama konusunda görevlendirilecek gönüllü kurum ve kuruluşlardan talep alınması, taleplerin değerlendirilmesi, kuruluşların görevlendirilmesi ve işbirliği protokollerinin imzalanmasına yönelik teknik çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası ile 29 Mart 2013 tarihinde Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalandı. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram AKBAŞ ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Başkan Vekili Mustafa DEMİR’in imzaladığı Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü ile inşaat sektöründe meslek standartlarının hazırlanma sürecinde yeni bir protokol daha imzalanmış oldu.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası ile imzalanan üçüncü protokol kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız…

Süreç Nasıl İşliyor?

 Ulusal Meslek Standardı Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğe göre; meslek standartları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen kurum veya kuruluşlara hazırlatılır. Görevlendirilecek kurum ve kuruluşlar MYK Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Sürecin devamında, Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanan kuruluşlar, sektördeki mesleklerin standartlarını MYK ile işbirliği halinde hazırlar ve taslak standartlar ilgili Sektör Komitesi’ne sunulur.

Sektör komitesinde incelenen ve doğrulanan standartlar MYK Yönetim Kurulu’nun onayını müteakip Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı (UMS) olarak yürürlüğe girer.

Sektörlerden gelen taleplere göre MYK Yönetim Kurulu tarafından görevlendirmeler yapılmakta; görevlendirilen kuruluşlarla İşbirliği Protokolleri’nin imzalanmasına devam edilmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan herhangi bir ücret ve başka hak talep etmeksizin meslek standardı hazırlamak, geliştirmek ve güncellemek konularında istekli olan kuruluşların seçimine ve sorumluluklarının tanımlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kurum ve Kuruluşların görevlendirilme süreci, ölçütleri ve görevleri için tıklayınız…

kirmaelemetesisleri22