Haberler İnşaat S.K. Haberleri İnşaat Sektör Komitesi Taslak Yeterlilikleri Görüşmek Üzere Toplandı
İnşaat Sektör Komitesi Taslak Yeterlilikleri Görüşmek Üzere Toplandı

İnşaat Sektör Komitesi 20.toplantısı 26 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıda öncelikle Başkan seçimi yapıldı. Seçimler sonucunda Başkanlığına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu temsilcisi Mahmut KÜÇÜK seçilmiştir.

Sonrasında Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası (Bayındır Memur Sen) tarafından hazırlanan Harita Kadastrocu (Seviye 4), Harita Kadastrocu (Seviye 5), Yapı Teknik Ressamı (Mimari/İç mimari) (Seviye 4), Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/Üstyapı) (Seviye 4), Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4) ve Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 5) taslak yeterlilikleri İnşaat Sektör Komitesi 20. toplantısında değerlendirilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun koordinasyonunda hazırlanan taslak yeterlilikler bir ay süre ile kamuoyu resmi görüşüne sunulmuştur. Taslak yeterlilikler gelen görüş ve öneriler doğrultusunda revize edilerek MYK "İnşaat Sektör Komitesi"nin değerlendirmesine sunulmuştur. Taslak yeterlilikler sektör komitesinde alınan kararlar doğrultusunda revize edildikten sonra MYK Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

tocha