Haberler Enerji S.K. Haberleri Enerji Sektör Komitesi Taslak Yeterlilikleri Görüşmek Üzere Toplandı
Enerji Sektör Komitesi Taslak Yeterlilikleri Görüşmek Üzere Toplandı

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) tarafından hazırlanan;

-          CBS Operatörü Seviye 5

-          Topoğraf Seviye 4

-          Doğalgaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli Seviye 4

taslak yeterlilikleri MYK Enerji Sektör Komitesi 8. toplantısında değerlendirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumunun koordinasyonunda Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR)  tarafından Enerji Sektöründe hazırlanan 3 adet taslak yeterlilik 1 ay süre ile kamuoyu ve kurum/kuruluşların resmi görüşüne sunulmuş, taslak yeterlilikler gelen görüş ve öneriler doğrultusunda GAZBİR tarafından revize edilerek MYK “Enerji Sektör Komitesi”nin değerlendirmesine sunulmuştur.

Taslak yeterlilikler sektör komitesinde alınan kararlar doğrultusunda revize edildikten sonra MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulacaktır.

enerji_sektorkom