Haberler Enerji S.K. Haberleri Enerji Sektöründe 6 Ulusal Yeterlilik Hazırlandı ve 1 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
Enerji Sektöründe 6 Ulusal Yeterlilik Hazırlandı ve 1 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi

Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) tarafından hazırlanan Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3), Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Personeli (Seviye 4), Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4), Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3), Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) ve Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4) yeterlilik taslakları ile yeni ulusal yeterlilik formatına göre yeniden düzenlenen Plastik Kaynakçısı (Seviye 3) taslak yeterliliği kamuoyu görüşüne sunulmuş ve gelen görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak, MYK Enerji Sektör Komitesi’nin değerlendirmesine sunulmuştur.

Plastik Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğinin ilk versiyonu TS EN 13067: Kaynakçı nitelik sınavları – Plâstik kaynağı yapan personel – Kaynaklı termoplastik birleştirmeler standardına göre MYK tarafından hazırlanmış ve MYK Yönetim Kurulu’nun 02.09.2011 tarih ve sayılı kararı ile yürürlüğe girmişti.  

Enerji Sektör Komitesi’nin 11-12 Ekim 2011 tarihli toplantılarında değerlendirilen yeterlilik taslakları, MYK Yönetim Kurulu onayına sunulmuş ve 02/11/2011 tarih ve 2011/73 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiştir.

MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için linki tıklayınız.

yeterlilikmmc

 

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen söz konusu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Akreditasyon şartını sağlayamayan kuruluşların ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre akreditasyon sürecinde UYÇ’ deki ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar UYÇ’deki ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kuruluş /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.