Haberler Enerji S.K. Haberleri Enerji Sektöründe Bacacı (Seviye 3,4) Yeterlilikleri Belirlendi
Enerji Sektöründe Bacacı (Seviye 3,4) Yeterlilikleri Belirlendi

Enerji sektöründe Bacacı (Seviye 3, 4) ulusal yeterlilikleri 21.12.2010 tarihinde 2010/78 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararıyla kabul edildi.

Bacacı (Seviye 3, 4) Ulusal Yeterlilik Taslakları Doğal Gaz ve Enerji Eğitim Belgelendirme Denetim ve Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti. (GAZMER) tarafından hazırlandı.36 kurum/kuruluşun görüşüne sunulan taslak yeterlilikler gelen görüş ve öneriler doğrultusunda revize edilerek MYK “Enerji Sektör Komitesi”nin değerlendirmesine sunuldu.

“Enerji Sektör Komitesi”nin 14.12.2010 tarihli toplantısında değerlendirilen yeterlilik taslakları MYK Yönetim Kurulu onayına sunuldu ve 21.12.2010 tarihinde 2010/78 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararıyla kabul edildi.

MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bacacı  (Seviye 3, 4) Ulusal Yeterliliklerine ulaşmak için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

Bacacı (Seviye 3)

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen söz konusu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Akreditasyon şartını sağlayamayan kuruluşların ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre akreditasyon sürecinde UYÇ’ deki ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar UYÇ’deki ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, ilk kuruluşun yetkilendirilmesini takiben ilgili kuruluş tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

Bacac141