Haberler Enerji S.K. Haberleri MYK Enerji Sektör Komitesi Taslak Meslek Standartlarına Son Şeklini Vermek Üzere Toplandı
MYK Enerji Sektör Komitesi Taslak Meslek Standartlarına Son Şeklini Vermek Üzere Toplandı

MYK  Enerji Sektör Komitesi, GAZBİR tarafından doğal gaz tesis ve kullanımına  ilişkin farklı seviyelerde hazırlanan 11 adet taslak meslek standardı ile  ilgili görüş bildirmek ve taslak standartlara MYK Yönetim Kuruluna sunulmadan  önce son şeklini vermek üzere Mayıs ayında iki toplantı gerçekleştirdi.

5 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen  ilk toplantıda, taslak meslek standartlarının Komite üyelerince incelenmesi ve ön  görüş oluşturulmasına ayrıca görüş oluşturma sürecine katkı sağlamaları için  dışarıdan uzman davet edilmesine karar verildi.

MYK Enerji Sektör Komitesi,  üyelerin ve uzmanların görüş ve önerilerin değerlendirilmesi, taslak meslek  standartlarına yansıtılması ve MYK Yönetim Kurulu onayına sunulmak üzere son  şeklinin verilmesi amacıyla 26-27 Mayıs 2009 tarihlerinde yeniden toplandı. Enerji  ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Nuri BİLİR ve BACADER Yönetim Kurulu Başkanı  Ergun  GÖK’ün de   katılım sağladığı  toplantıda standartlara son şekli verildi.

GAZBİR tarafından doğal gaz  tesis ve kullanımına ilişkin farklı seviyelerde hazırlanan ve MYK Enerji Sektör  Komitesi tarafından son şekli verilen 11 adet taslak meslek standardı MYK  Yönetim Kurulu’nun onayına sunulacak. Onaylanan taslak meslek standartları Ulusal  Meslek Standardı (UMS) olarak Resmi Gazetede yayımlanacak.