Haberler Enerji S.K. Haberleri Enerji Sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
Enerji Sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi

Enerji sektöründe 3 adet Ulusal Yeterlilik 03.04.2013 tarih ve 2013/26 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla revize edildi.
Ulusal Yeterlilik taslakları Mesleki Yeterlilik Kurumunun koordinasyonunda gelen görüş ve öneriler doğrultusunda revize edilerek MYK "Enerji Sektör Komitesi"nin değerlendirmesine sunuldu.

Enerji Sektör Komitesinin 27.02.2013 ve 20.03.2013 tarihli toplantılarında incelenen yeterlilik taslakları MYK Yönetim Kurulu onayına sunuldu ve 03.04.2013 tarih ve 2013/26 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edildi.

MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Doğalgaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli (Seviye 4)
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3)
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)


Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen söz konusu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.
Akreditasyon şartını sağlayamayan kuruluşların ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre akreditasyon sürecinde UYÇ' deki ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar UYÇ' deki ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

dogalgaz

 
1552988307.237 - 19.03.2019 10:12:06 - 10.6.30.127 - 54.243.17.113