Haberler Uluslararası Projeler Avrupa Eğitim Vakfı İle Gerçekleştirilen İşbirliği Çalışmaları
Avrupa Eğitim Vakfı İle Gerçekleştirilen İşbirliği Çalışmaları

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) ve Güneydoğu Avrupa Eğitim Reformu Girişimi (ERI SEE) tarafından 17-18 Aralık 2008 tarihlerinde Ankara’da “Güneydoğu Avrupa’daki Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri (UYÇ) Uygulama Stratejileri” Konferansı düzenlenmiştir. Konferansın amacı, Güneydoğu Avrupa’daki UYÇ uygulama stratejileri hakkında tecrübe paylaşımını sağlamak ve Mesleki Eğitim-Öğretim kurumları arasındaki ağı kuvvetlendirmektir.

Arjen Vos’un sunumu için tıklayınız.

Bayram Akbaş’ın sunumu için tıklayınız.

Felicia Zarojanu’nun sunumu için tıklayınız.

Arjen Deij’in sunumu için tıklayınız.

Karin van der Sanden’in sunumu için tıklayınız.

Konferans fotoğrafları için tıklayınız…

Konferans sonuç raporu (Türkçe)

Konferans sonuç raporu (İngilizce)

8-11 Haziran 2009 tarihlerinde MYK ve ETF işbirliğiyle “Personel Eğitim Programı” ve “Yeterliliklerin Geliştirilmesinde Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü” semineri düzenlenmiştir.

Eğitim programında İrlanda ve Danimarka’dan gelen yabancı uzmanlar kendi ülkelerindeki yeterlilik sistemleri ile ilgili deneyimlerini MYK personeli ile paylaşmıştır. Eğitim programı boyunca İrlanda Yeterlilik Sistemi ile Danimarka Yeterlilik Sistemleri incelenerek bu ülkelerdeki yeterlilik türleri ve yeterlilik geliştirme süreçleri analiz edilmiş ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin geliştirilmesinde bu ülkelerin tecrübelerinden faydalanma yolları tartışılmıştır.

11 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen seminer programına paydaşlarımız arasında yer alan personel belgelendirme kuruluşları, meslek standardı hazırlayan kuruluşlar, eğitim ve öğretim kurumları ve kamu kurumlarının temsilcileri katılmıştır. Seminer kapsamında “Meslek Standartları ile Ulusal Mesleki Yeterlilikler Arasındaki Bağ”, “Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü ve Belgelendirme Kuruluşu Olmak İçin Gerekli Şartlar”, “İrlanda, Estonya ve Hollanda’daki Mesleki Yeterlilik Geliştirme Süreçleri ve Aktörleri” hakkında sunumlar yapılarak katılımcılar bilgilendirilmiş ve “Türkiye’deki belgelendirme kuruluşlarının mesleki yeterlilik sistemi içindeki muhtemel rolü” konulu tartışma gerçekleştirilerek MYK paydaşlarının konu hakkında görüşleri alınmıştır.


 
1638676628.997 - 05.12.2021 04:30:49 - 10.6.40.128 - [35.153.166.111]