Haberler Genel Haberler İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, aktif işgücü piyasası politikalarının etkin olarak uygulanması ve mesleksizlik sorununun gidererek işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinatörlüğünde hazırlanan, 15 Temmuz 2010 tarihli, 27642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun sekretaryasında sürdürülen İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu 2011 yılı faaliyetleri değerlendirme toplantısı sayın bakanlarımızın, Kurulda yer alan sosyal tarafların, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla 1 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirildi.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK, İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısının açış konuşmasını yaptı. İşgücünde aranan mesleki niteliklerin teknolojik gelişmelere, iş organizasyonlarına ve müşteri taleplerine bağlı olarak sürekli değiştiğini, böylece yeni mesleklerin ortaya çıktığını, işgücünün istihdam edilebilir olması için iş piyasasına duyarlı, iyi eğitim alınması ve hayat boyu öğrenme sürecinde yeni beceriler edinilmesi gerektiğini ifade eden Sayın Bakan, resmi bir eğitim almadığı halde iş hayatına katılarak beceri edinen ve iş dünyasında kabul görecek mesleki ehliyete sahip kişilerin vasıflarını belgelendirme imkanı bulamadıklarını, bu durumun işverenlerin aradığı nitelikli işgücünü temin edememesine, işsizlerin de eksik istihdam edilmelerine neden olduğunu belirtti.

 

İstihdam ve mesleki eğitim ilişkisinin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için ulusal meslek standartlarının belirlenmesi ile mesleki eğitimlerin bu standartlara göre verilmesinin önemine işaret eden Sayın Bakan, bu doğrultuda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nun iş dünyasının aktörleriyle birlikte 651 meslek standardını belirlediğini, bunların 225'inin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi. Meslek standartlarının belirlenmesiyle eş zamanlı olarak sosyal tarafların, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla İMEİGEP’in hazırlandığını ve 2010 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Sayın Bakan, “Bu Eylem Planının amacının da bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün müşterek hareketiyle sürdürülebilir iş birliği ortamını hazırlamak, mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesini sağlamak, eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmek, aktif iş gücü piyasası politikalarını etkin olarak uygulamak, mesleksizlik sorununu gidererek iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak” olduğunu vurguladı. Eylem Planında istihdam ve mesleki eğitim bağını güçlendirmek için 38 tedbiri içeren 9 önceliğin belirlendiğini belirten Sayın Bakan, Eylem planının uygulanmaya başladığı 2010 yılından bu yana 38 tedbirden 24'ünün hayata geçirildiğini, diğer tedbirlerin de plana uygun olarak sürdürüldüğünü söyledi. Bakan Sayın Çelik, Eylem Planında gelinen son noktayı değerlendirmek ve alınabilecek önlemleri görüşmek üzere İzleme ve Değerlendirme Kurulu olarak bir araya geldiklerini ifade ederek toplantıya katılımlarından dolayı ilgililere teşekkür etti.

 

Toplantıda konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, kalkınma sürecinde en az büyüme kadar istihdam artışının da önemli olduğunu kaydetti. Büyümenin nimetlerinin gerçek anlamda topluma yayılması ve insanların hayatında farklılık oluşturmasının istihdam kanalıyla gerçekleştiğine işaret eden Sayın Yılmaz, son yıllarda özellikle küresel krizin etkisiyle dünyada birçok ülkede işsizlik oranlarının yükseldiğine dikkati çekti. Buna karşın Türkiye'de son 2 yılda muazzam bir istihdam artışı sağlandığının altını çizen Bakan Sayın Yılmaz, şöyle devam etti: ''İşgücüne katılım oranımız arttığı halde istihdam oranında çok ciddi artışlar oldu ve işsizlik oranımız işgücüne katılım oranları arttığı halde geriledi. Bazı gelişmiş ülkelerde işgücüne katılım oranı düşerken işsizlik artıyor, Türkiye'de işgücüne katılım oranı artarken işsizliğin düştüğünü görüyoruz. Bu son derece sevindirici. Bunu sağlamamızda yüksek büyüme hızımız kadar aktif işgücü planlarımızın da ciddi etkisi olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR gibi kurumlarıyla aktif, önemli politikalar uyguladı. İstihdamın artırılması için önemli vergi avantajları, teşvikler sağlandı. Bunların olumlu gelişmede büyük etkisi var. Ancak bu süreci daha uzun vadeli ele alma ihtiyacı hissedildi. İMEİGEP belki onun tezahürü. Uzun vadede Türkiye'de eğitim sistemimizle ekonomimiz ve işgücü piyasamız arasında çok daha güçlü bağlar kurmamız gerekiyor. Bu yönde hem eğitim sistemi içinde, hem de işgücü piyasasında yapılması gereken işler var. Talep neredeyse ve nereye doğru gelişiyorsa özellikle mesleki eğitimimizin ve orada kazandıracağımız becerilerin o yönde hareket etmesi son derece önemli. Bu da birçok kurumun birlikte hareket etmesini gerektiriyor. Burası da o anlamda çok değerli bir platform.” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş dünyasının, çalışan kesimlerin ve kamu kurumlarının da projenin parçası olduğunu belirten Sayın Yılmaz, toplantının bütün kurumların rollerini netleştirerek işbirliğini artırmak bakımından son derece önemli olduğunu söyledi. “Okul öncesinden yüksek öğrenim ile hayat boyu öğrenime kadar bütün eğitim sistemi içinde özellikle mesleki eğitimi güçlendirme ve taleple örtüşmesini sağlama konusunda buradaki çalışmaları çok önemsiyoruz'' diyen Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ, sadece bir eylem planı yapıp bırakmanın doğru olmadığını, sürekli takip ederek, geleceğe dönük yeni adımların tasarlanması gerektiğini dile getirdi.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram AKBAŞ, açış konuşmasının ardından, İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulunun sekretaryasını yürüten Kurum olarak, Eylem Planı öncelik alanı ve tedbirlerden sorumlu Bakanlık ve kurumlara ilişkin sayısal verileri içeren genel değerlendirmede bulunarak, toplantı gündemi ile beklentilere yönelik bir sunum yaptı.

 

Sayın AKBAŞ’ın sunum planında İzleme ve Değerlendirme Kuruluna önerdiği sıraya göre; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ev sahibi olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye İş Kurumu) Eylem Planı kapsamında sorumlu oldukları öncelik alanları ve tedbirlere ilişkin gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetleri sundu.

 

Sunumların tamamlanması akabinde genel değerlendirme kısmına geçildi. Sayın Bakanlarımız ile Kurulda yer alan sosyal taraflar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerince, Eylem Planı kapsamında 2011 yılında gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilemeyen faaliyetler değerlendirilerek, Eylem Planında gerekli görülen değişiklikler ifade edildi.

MEGEP_01.02.2012_22

 

imeigep3

imeigep2

imeigep1

 
1568532534.922 - 15.09.2019 08:02:33 - 10.6.30.127 - 34.231.247.139