Haberler Genel Haberler “İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı” 2011 Yılı İlk Toplantısı 27 Nisan 2011 Tarihinde Gerçekleştirildi
“İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı” 2011 Yılı İlk Toplantısı 27 Nisan 2011 Tarihinde Gerçekleştirildi

Mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi, eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin oluşturulması, hayat boyu öğrenme anlayışının aktif işgücü piyasasında etkin olarak uygulanması, mesleksizlik sorununun çözülmesinin amaçlandığı İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulunun 2011 yılı ilk toplantısı 27 Nisan’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Birol AYDEMİR başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Anadolu Ajansı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının başkan ve üst düzey yetkililerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram AKBAŞ açılışta Eylem Planı hakkında bir sunum yaptı.

Toplantıda Projenin sekretarya hizmetlerini yürüten Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından İzleme ve Değerlendirmeye ilişkin genel bilgiler sunuldu. Toplantı, Kurumların tedbirlerde mevcut olan kendi sorumluluklarındaki faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapmaları ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin diğer Kurum/Kuruluşların üyelerinin görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.

 

P4270003az

 

P4270003az