Haberler Genel Haberler MYK Personeline Kamuda Etik ve Uygulamaları Hakkında Eğitim Verildi
MYK Personeline Kamuda Etik ve Uygulamaları Hakkında Eğitim Verildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu Etik Komisyonu tarafından düzenlenen “Kamuda Etik ve Uygulamaları Konulu Seminer”de Kamu Görevlileri Etik Kurulu Uzmanları Sayın Özlem ÖZTÜRK, Sayın Burcu KUMRULU ve Sayın Ömer KARACA tarafından MYK personeline yönelik bir seminer sunulmuştur.

Seminerde; etik-ahlak ayrımı, etik-hukuk ilişkisi, yönetsel yozlaşma biçimleri, yozlaşmanın sonuçları, kamu hizmeti ve etik, etiğe bağlı kurum kültürü, yozlaşmaya karşı etik, etik davranış ilkeleri ile Etik Kurul'un görev ve yetkisi gibi konulara ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiştir.