Haberler Genel Haberler VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı Kapsamında BİLMEK Açılış Toplantısı ATO’da Yapıldı.
VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı Kapsamında BİLMEK Açılış Toplantısı ATO’da Yapıldı.

Ankara Ticaret Odası tarafından İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA IV. Bileşeni altında hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yararlanıcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın program otoritesi olduğu “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Projesi (UYEP-II)”nin hibe bileşenlerinden Voc-Test Merkezleri–II Hibe Programı kapsamında kabul edilen "Ticaret (Satış ve Pazarlama) Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Sınav ve Belgelendirme Merkezi kurulması Projesi (BİLMEK)" açılış toplantısı 03 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

030516-5

Toplantı, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih BEZİCİ, AB Delegasyonu Temsilcisi Vivre Vimpari AYDIN ve ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanı Burak Çağatay DOĞAN’nın konuşmaları ile başlatılmış olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN’ın konuşmaları ile devam etmiştir.

İç ve dış ticaretin geliştirilmesinde iş piyasasının istediği nitelikte insan kaynağının yetişmesinin önemine vurgun yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın BEZİCİ, projeyi uygulamaya koymaktaki temel amaçlarının ATO üyelerinin gelişen teknolojiye ve yeniliklere uyum sağlayarak üretimlerini, iç ve dış ticaretlerini geliştirmesi ve tüm bu gelişimlerin ülke ekonomisine katma değer yaratması olduğunu ifade etti. 

AB Türkiye Delegasyonu II. Katibi Sayın Aydın ise, proje kapsamında meslek standartlarının ve yeterliliklerin hazırlanacağına ve mesleki yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesini yapacak sınav ve belgelendirme merkezinin kurulacağına değindi. Projenin faydasını dile getiren Aydın, projenin işbirliği açısından iyi bir başlangıç olduğunu vurguladı.   

ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Daire Başkan Vekili Sayın DOĞAN konuşmasında, 70 adet proje başvurusunun yapıldığını, kabul edilen projeler arasında ATO’nun projesinin de yer aldığını, VOC-TEST -II Hibe Programı kapsamında 10 sektörde hibe almaya hak kazanan 14 adet kuruluş tarafından meslek standartlarının ve yeterliliklerin hazırlanmasının, sınav ve belgelendirme merkezinin yetkilendirilmesinin amaçlandığını dile getirdi. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın CEYLAN konuşması kapsamında VOC-TEST -II Hibe Programının hedeflerine değinerek faydalanıcı kuruluşlara toplam 2,702,941 Avro tutarında hibe desteği sağlanacağını ifade etti. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun kuruluş amacına ve Kurum tarafından gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Sayın Ceylan özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yapılan çalışmaların önemini vurguladı.

Bu kapsamda, 6645 sayılı Kanun ile 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda önemli değişiklikler yapıldığını, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişilerin çalıştırılamayacağını ifade etti.  

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin faydalarına da değinen Ceylan,  ticaret sektöründe nitelikli ve belgeli iş gücünün oluşturulmasında, eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesinde gerçekleştireceği çalışmalar ve sağlayacakları katkılarından ötürü ATO’ya teşekkür ettiğini belirterek sözlerini tamamladı.

Konferansın devamında MYK sektör uzmanı tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Yeterlilik Sistemi kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı.

2017 yılında tamamlanacak olan BİLMEK projesi “Satış ve Pazarlama” sektöründe 190.008,94 Avro hibe almaya hak kazanmış olup, proje kapsamında ticaret sektöründe meslek standardı ve yeterlilikler hazırlanacak, sınav ve belgelendirme merkezi kurularak belgelendirme faaliyetleri yürütülecektir.