Haberler Genel Haberler 1 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
1 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi

Cam, Çimento ve Toprak Sektöründe; Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından hazırlanan ve 28.12.2009 tarih ve 27446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bir adet Ulusal Meslek Standardı revize edilmiş olup, 11/09/2015 tarih ve 29472 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 21/3 maddesinde “Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, yürürlükte olan Ulusal Meslek Standartları yeniden değerlendirilmekte ve gerektiğinde güncelleme çalışmaları yapılmaktadır.

Bu çalışmalar neticesinde, Cam, Çimento ve Toprak Sektöründe yayımlanan ve beş yıllık süresi dolan Ulusal Meslek Standartları, hazırlayan kuruluşlar tarafından yeniden değerlendirilmiş, gerekli güncellemeler yapılmış ve revize edilen standartlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu şekilde revize edilen ve yürürlüğe konulan Ulusal Meslek Standartları sayısı 42’ye ulaşmıştır.

Revize edilmiş standartlar hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

 

Merkezi Kumanda Operatörü (Fırın)  (Seviye 5) 

resmi-gazete-gozluk18