Haberler Genel Haberler 5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi

Turizm, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri sektöründe; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) tarafından hazırlanan ve 11.03.2010 tarih ve 27518 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren beş adet Ulusal Meslek Standardı revize edilmiş olup, 11/09/2015 tarih ve 29472 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 21/3 maddesinde “Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, yürürlükte olan Ulusal Meslek Standartları yeniden değerlendirilmekte ve gerektiğinde güncelleme çalışmaları yapılmaktadır.

Bu çalışmalar neticesinde, turizm, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri sektöründe yayımlanan ve beş yıllık süresi dolan Ulusal Meslek Standartları, hazırlayan kuruluşlar tarafından yeniden değerlendirilmiş, gerekli güncellemeler yapılmış ve revize edilen standartlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu şekilde revize edilen ve yürürlüğe konulan Ulusal Meslek Standartları sayısı 42’ye ulaşmıştır.

Revize edilmiş standartlar hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

 

 Servis Görevlisi   (Seviye 2) 
 Servis Görevlisi   (Seviye 3) 
 Servis Görevlisi   (Seviye 4) 
 Bar Görevlisi   (Seviye 4) 
 Servis Yöneticisi   (Seviye 5) 

 

 

 

resmi-gazete-gozluk18