Haberler Genel Haberler KAMUOYUNA DUYURU

KAMUOYUNA DUYURU

 

Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması, sınav ve belgelendirme sisteminin kurulup işletilmesi Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nun temel görevleri arasındadır. Bu kapsamda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak isteyen kuruluşların başvurularının incelenmesi, raporlanması, kuruluşların yetkilendirilmesi, sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen kuruluşların denetlenmesi ve izlenmesi Kurumumuzun asli görevleri olup, amacımız bireylerin mesleki yeterliliklerin objektif olarak tespit edilip belgelendirilmesidir.

Kurumumuza intikal eden bildirimlerde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında sınava girip MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan bazı belge sahiplerinin, ne zaman ve nerede işe başlayacakları hususunda bilgi talep ettikleri tespit edilmektedir (Örn: İş ve Meslek Danışmanı, Bilgi İşlem Destek Elemanı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri gibi).

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında sınava giren ve belge almaya hak kazanan kişilerin istihdam edilmesine ilişkin Kurumumuzun ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının herhangi bir yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yanlış anlaşılmalara meydan verilmemesi açısından bu hususu bir kez daha kamuoyunun ve ilgilerinin bilgilerine saygıyla duyururuz.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı 

Kamuoyuna Duyuru