Haberler Genel Haberler İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu 11. Toplantısı Gerçekleştirildi
İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu 11. Toplantısı Gerçekleştirildi

P1010053

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinatörlüğünde; Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörün müşterek hareketi ile sürdürülebilir işbirliği ortamının hazırlanması, mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, aktif işgücü piyasası politikalarının etkin olarak uygulanması ve mesleksizlik sorununun giderilerek işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla hazırlanan İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) 15 Temmuz 2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Eylem Planında belirtilen takvime göre yapılacak faaliyetleri koordine etmek, çalışmaları izlemek ve değerlendirerek gerektiğinde önlem almak üzere oluşturulmuş olan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nun sekretaryasında çalışmalarını sürdüren İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu 11. toplantısı 5 Kasım 2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih ACAR’ın başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısının açılış konuşmasına, Kurul üyelerinin toplantıya bizzat katılımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Sayın Müsteşar, Eylem Planının amacı doğrultusunda öncelik alanları ve tedbirlerin belirlendiğini, her bir tedbirden sorumlu Bakanlık, kurum ve kuruluşların tespit edildiğini ve Eylem Planının uygulanmasını değerlendirmek üzere oluşturulmuş olan İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun belirli aralıklarla toplandığını belirterek; bu toplantıda Eylem Planı faaliyet tablosunda yer alan tedbirlere yönelik 2013 yılı ikinci yarısında gerçekleştirilen faaliyetlerin ve 27 Haziran 2013 tarihli toplantıda alınan kararlara yönelik kaydedilen gelişmelerin sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından Kurula sunulacağını ifade ederek sözü Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram AKBAŞ’a bırakmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram AKBAŞ, açılış konuşmasının ardından, İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulunun sekretaryasını yürüten Kurum olarak, Eylem Planı öncelik alanı ve tedbirlerden sorumlu Bakanlık ve kurumlardan gelen ilerleme raporlarının icmal edilerek Kurul üyeleri ile paylaşıldığını belirterek, toplantı gündemi ile beklentilere ilişkin bilgilendirme yapmıştır.

P1010028

Mesleki Yeterlilik Kurumu İzleme ve Değerlendirme Kurulu Sekretaryası tarafından, 27 Haziran 2013 tarihli İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında alınan kararlara ve kararlarda ifade edilen çalışmaların hangi bakanlık, kurum ve kuruluşun sorumluluğunda yürütüldüğüne yönelik Kurul üyelerine bir sunum yapılmıştır.

Gerçekleştirilen sunumun akabinde, sırasıyla; Milli Eğitim Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu temsilcileri 27 Haziran 2013 tarihli İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında alınan kararlar ile Eylem Planı kapsamında sorumlu oldukları öncelik alanları ve tedbirlere ilişkin 2013 yılı ikinci yarısında gerçekleştirdikleri faaliyetleri sunmuşlardır.

Toplantının son bölümünde, sunulan faaliyetler Kurul üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve gelecek dönemde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin öneriler ifade edilmiştir. Sayın Müsteşar toplantı çerçevesinde alınan kararlara vurgu yaparak, İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu 12. toplantısının Ocak 2014 kapsamında Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın başkanlığında, ilgili diğer Sayın Bakanlar ile Kurulda yer alan sosyal tarafların, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının en üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. Bu toplantıda kararlaştırılan hususlara yönelik gelecek toplantıya kadar gerekli çalışmaların yapılmasının, çalışmaların Kurul’da temsil edilen taraflarla paylaşılmasının önem arz ettiğini ifade etmiş ve çalışmaların ölçülebilir olmasının önemine dikkat çekmiştir. Sayın Müsteşar Kurul üyelerine ve Eylem Planını sekretaryasına teşekkür ederek toplantıyı sonlandırmıştır.