Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Uluslararası Konferansını 16-17 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenledi
Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Uluslararası Konferansını 16-17 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenledi

Hazırlık çalışmalarına Ağustos 2010’da başlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu bir şekilde tasarlanmış ve taslak çerçeve nihai halini almıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)’nin hazırlık ve uygulama süreci ile kilit özelliklerine ilişkin bilgilerin sunulması ve ulusal yeterlilik çerçevelerinin hazırlanması, uygulama düzenlemeleri, kalite güvencesi ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile referanslandırılması konularında uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla 16-17 Nisan 2013 tarihlerinde “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Uluslararası Konferansı”nı düzenlemiştir. İş ve eğitim dünyasını bir araya getiren konferansa Avrupa Birliği ülkelerinden de çok sayıda uluslararası temsilci iştirak etmiştir. UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü (UIL) ve Avrupa Birliği (AB)’nin bir kuruluşu olan Avrupa Eğitim Vakfı (ETF)’nın temsil edildiği konferansa; Almanya, Fransa, Hırvatistan, İrlanda, İskoçya, Polonya ve Portekiz’in ilgili kurumlarından üst düzey temsilciler konuşmacı olarak katılmıştır.

DSC0107

 

Konferans, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Şaban ÇALIŞ, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Bayram AKBAŞ, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Sayın Muhsin ALTUN, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Grup Başkanı Sayın Javier MENENDEZ BONILLA ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Fatih ACAR’ın açılış konuşmalarını paylaştıkları oturumla başlamıştır.

 

DSC0168

 

Ardından “Uluslararası Perspektiflerden Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri” başlıklı oturum gerçekleştirilmiştir. Bu oturumda sırasıyla “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi (UYEP)” Projesi Takım Lideri David HANDLEY, Avrupa Eğitim Vakfı temsilcisi Arjen DEIJ ve UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü temsilcisi Sayın Dr. Madhu SINGH Avrupa’da ve Dünya’da Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin hazırlanma ve uygulanmasına yönelik mevcut durum hakkında sunumlar yapmış ve bilgi paylaşımında bulunmuşlardır.

Konferansın “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi” başlıklı oturumunda UYÇ Hazırlama Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Oğuz BORAT, UYÇ Hazırlama Komisyonu YÖK Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet DURMAN, UYÇ Çalışma Grubu Üyesi ve MEB Temsilcisi Sayın Hafise KAYNARCA ve UYÇ Hazırlama Komisyonu MYK Temsilcisi Sayın Firuzan SİLAHŞÖR tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ayrıntılı olarak sunulmuştur.

 DSC035613

Ardından “Paralel Çalıştaylar” başlıklı oturumda, “UYÇ’lerin Yönetimi ve Yeterliliklerin UYÇ’lere Dâhil Edilme Yöntemi”, “UYÇ’lerde Kalite Güvencesi Araçları” ile “Önceki Öğrenmenin UYÇ’lerde Tanınması ve UYÇ’lerde Kullanılan Kredi Sistemleri” konularında çalıştaylar düzenlenmiş ve katılımcıların bu konularla ilgili görüş ve önerileri alınmış; çalıştay sonuçları tüm katılımcılara sunulmuştur.

Uluslararası Konferansın ikinci günü “Uluslararası Düzeyde UYÇ Uygulaması Üzerine Panel Oturumu” başlıklı oturumda “Ülkelerin UYÇ’lerini geliştirmede karşılaştıkları ana zorluklar ve zorlukların aşılması”, “UYÇ’nin ülkelerde oluşturduğu etkiler, değişiklikler ve görülen faydalar”, “Gelecekte UYÇ’lerin uygulanmalarında yapılacak eylemler”, “UYÇ’lerin geliştirilmesi ve uygulanmasında sosyal ortakların rolü” ve “UYÇ’nin AYÇ ile referanslandırılmasında ortaya çıkan hususlar” gibi konular tartışılmıştır. UYEP TDE Uluslararası Uzmanı Sayın Edwin Mernagh tarafından yönetilen panele Hırvatistan adına Prof. Dr. Mile DZELALIJA, Fransa adına Habib MARANDE, Almanya adına Isabelle LE MOUILLOUR, İrlanda adına Stuart GARVIE, Polonya adına Prof. Dr. Tomas SARYUSZ-WOLSKI, Portekiz adına Teresa DUARTE ve İskoçya adına Linda McCOURT katılım sağlamışlardır.

 DSC05341231

 

Ardından “TYÇ üzerine Panel Oturumu – İleriye Bakış “ başlıklı panel oturumunda “UYÇ’ye ve gelecekteki gelişimine ilişkin vizyon”, “TYÇ’nin en önemli öncelikleri”, “İş dünyasının TYÇ’den beklentileri” ve “TYÇ’nin uygulanmasına ilişkin öngörülen zorluklar ve aşılma yolları” şeklindeki konular tartışmaya açılmıştır.  Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi ve YÖK Temsilcisi Sayın Prof. Dr. Mahmut ÖZER tarafından yönetilen panel oturumuna Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü ve MYK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,  TÜRK-İŞ adına Sayın Enis BAĞDADİOĞLU, Türkiye Akreditasyon Kurumu adına Sayın Ahmet GÖZÜKÜÇÜK, TÜSİAD adına Sayın Necdet KENAR ve TİSK adına Sayın Hakkı KIZILOĞLU katılım sağlamışlardır.

 

panel

Konferansın kapanış oturumunda sırasıyla Sayın Prof. Dr. Oğuz BORAT, Sayın Mile DZELALIJA, Sayın Edwin Mernagh, Sayın David HANDLEY ve Sayın Mehmet DURMAN konferansta tartışılan konuları özetleyerek son değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşmışlardır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Bayram AKBAŞ’ın kapanış ve teşekkür konuşmasıyla birlikte Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Uluslararası Konferansı sona ermiştir.

bakbas

 

Konferansta TYÇ Belgesi incelenmiş, ülke örnekleri sunulmuş, TYÇ’nin yönetimi ve uygulanmasına dair görüşler paylaşılmış ve yapılan fikir alışverişleri sonucunda aşağıda belirtilen hususlarda tam mutabakat sağlanmıştır.

  • Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin yürütücüsü olan Mesleki Yeterlilik Kurumunun TYÇ’nin hazırlanmasında göstermiş olduğu işbirliği ve diyalog ortamı ilgili taraflarca takdir edilmiştir.
  • Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi reformcu, yenilikçi ve bütünleştirici bir çerçevedir.
  • TYÇ, AYÇ ile uyumlu olmasının yanında özgün, esnek, şeffaf ve uygulanabilirdir.
  • İlgili tüm tarafların TYÇ Yönetiminde temsil edilmesi TYÇ’nin bağımsız yönetimi, şeffaflığı ve güvenilirliği açısından takdir edilmiştir.
  • UYÇ geliştiren ve AYÇ ile referanslama çalışmalarını tamamlamış olan sınırlı sayıdaki AB üyesi ülke istisna tutulduğunda Türkiye’nin aday ülke olmasına rağmen UYÇ hazırlama açısından AB üyesi ülkelerle aynı mesafeyi kat etmiş olduğu memnuniyetle izlenmiştir.
  • Çalışmaların aynı hızla sürdürülmesi ve belgedeki alternatifli görülen bazı hususların netleştirilerek Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin 2013 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulması ve AYÇ ile referanslanması uygun bulunmuştur. 
  • Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) mevcut görevleri yanı sıra Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulması ve uygulanması ile ilgili görevleri göz önüne alındığında bunların MYK adı ile uyumlu olmadığı; adının Türkiye Yeterlilikler Kurumu (TYK) olarak değiştirilmesi konusunda çalışmaların yapılması önerilmiştir.

 toplu

Konferans gündemine buradan ulaşabilirsiniz.

Konferans sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Konferans fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz. 

tsonnn

 
1643114416.582 - 25.01.2022 13:13:58 - 10.6.40.128 - [75.101.211.110]