Haberler Hukuk Müşavirliği Haberleri 1 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
1 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi

Metal sektöründe; Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) tarafından hazırlanan ve 16/10/2012 tarih ve 28443 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bir adet Ulusal Meslek Standardı revize edilmiş olup, 26/01/2018 tarihli ve 30313 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 21/3 maddesinde “Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, yürürlükte olan Ulusal Meslek Standartları yeniden değerlendirilmekte ve gerektiğinde güncelleme çalışmaları yapılmaktadır.

Revize edilen ve yürürlüğe konulan Ulusal Meslek Standardı aşağıda olduğu gibidir. Revize Ulusal Meslek Standardı sayısı 119’a ulaşmıştır.

CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi (Seviye 5)

resmi-gazete-160811