Haberler Hukuk Müşavirliği Haberleri 1 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
1 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi

Tekstil, Hazır Giyim, Deri sektöründe; İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından hazırlanan ve 11/03/2010 tarih ve 27518 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren bir adet Ulusal Meslek Standardı, revize edilmiş olup, 22/06/2017 tarih ve 30104 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 21/3 maddesinde “Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, yürürlükte olan Ulusal Meslek Standartları yeniden değerlendirilmekte ve gerektiğinde güncelleme çalışmaları yapılmaktadır.

Revize edilen ve yürürlüğe konulan Ulusal Meslek Standartları sayısı 87’e ulaşmıştır.

Modelist (Seviye 4)

resmi-gazete-160811

 
1545135022.349 - 18.12.2018 12:10:22 - 10.6.30.127 - 3.80.85.76