Haberler Hukuk Müşavirliği Haberleri 11 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
11 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 21/3 maddesinde; “Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, yürürlükte olan Ulusal Meslek Standartları yeniden değerlendirilmekte ve gerektiğinde güncelleme çalışmaları yapılmaktadır.

Bu çalışmalar neticesinde, metal sektörü ile cam, çimento ve toprak sektöründe yayımlanan ve beş yıllık süresi dolan Ulusal Meslek Standartları, hazırlayan kuruluşlar tarafından yeniden değerlendirilmiş, gerekli güncellemeler yapılmış ve revize edilen standartlar 27 Şubat 2017 tarihli ve 29992 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Revize edilen ve yürürlüğe konulan Ulusal Meslek Standartları sayısı 86’ya ulaşmıştır. 

 

Ark Ocağı Operatörü        (Seviye 4)

Ark Ocağı Operatörü        (Seviye 5)

Konverter Operatörü        (Seviye 4)

Konverter Operatörü        (Seviye 5)

Refrakterci                      (Seviye 3)

Refrakterci                      (Seviye 4)

Sürekli Dökümcü              (Seviye 4)

Sürekli Dökümcü              (Seviye 5) 

Çimento Üretim Elemanı  (Seviye 2)

Çimento Üretim Elemanı  (Seviye 3)

Çimento Üretim Elemanı  (Seviye 4) 

Resmi Gazete’de yayımlanan revize edilmiş Ulusal Meslek standartlarına ulaşmak için tıklayınız…

resmi-gazete-160811

 
1552988691.257 - 19.03.2019 10:18:30 - 10.6.30.127 - 54.243.17.113