Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri Çelik Kaynakçısı (seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
Çelik Kaynakçısı (seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi

Metal sektöründe MYK tarafından TS EN 287-1 “Kaynakçıların Ergitme Kaynağı Yeterlilik Sınavı-Çelikler” uluslararası standardı temel alınarak hazırlanan Çelik Kaynakçısı (seviye 3) Ulusal Yeterliliği yeni ulusal yeterlilik formatına göre revize edildi.

clekay

 

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) tarafından yeni yeterlilik formatına göre hazırlanan Çelik Kaynakçısı (seviye 3) yeterlilik taslağı kamuoyu görüşüne sunularak, gelen görüşler değerlendirilmiş ve 14.09.2011 tarihinde MYK Metal Sektör Komitesi’nin değerlendirilmesine sunulmuştur. Metal Sektör Komitesi’nde revize edilen taslak MYK Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

MYK Yönetim Kurulu gündemine getirilen revize yeterlilik Yönetim Kurulu’nun 04/10/2011 tarih ve 2011/65 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan revize ulusal yeterliliğe ulaşmak için linke tıklayınız.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen söz konusu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Akreditasyon şartını sağlayamayan kuruluşların ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre akreditasyon sürecinde UYÇ’ deki ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar UYÇ’deki ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, ilk kuruluşun yetkilendirilmesini takiben ilgili kuruluş tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.