Yeterlilik Formatı Yenilendi

“Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin (UYS) Güçlendirilmesi Projesinin” (UYEP) kilit uzmanları ve MYK personelinin yapmış oldukları çalışmalar, paydaş kurum ve kuruluşlardan alınan geri beslemeler ve pilot uygulamalar neticesinde hazırlanan yeni yeterlilik formatı taslağı MYK Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi. Bununla birlikte, eski formatta hazırlanmış ve kabul edilmiş yeterliliklerin geçerliliği devam edecek, ancak revize edilirken yeni formata dönüştürülecektir. Halen protokol kapsamında eski yeterlilik formatında yeterlilik hazırlamaya başlamış ve çalışmalarını henüz tamamlamamış olan kurum ve kuruluşlar kendilerine yeni yeterlilik formatının bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, yapmış oldukları taslak çalışmalarını MYK’ya göndererek çalışmalarına eski format üzerinden devam edebileceklerdir. Protokol kapsamında yeterlilik geliştiren ancak henüz çalışmalarına başlamamış olan yeterlilik geliştiricilerin ise yeni formatta yeterliliklerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Yeni yeterlilik taslağı ile yeterliliklerin daha anlaşılır, daha kullanışlı ve işlevsel olması amaçlanmıştır. Bu bağlamda yapılan araştırmalar neticesinde bazı değişikliklere gidilme ihtiyacı duyulmuştur. Bu değişikliklerden göze çarpanlar; Ulusal Meslek Standartları (UMS) ile daha uyumlu yapıda olması, tekrarlardan kaçınılması, daha sade bir belge olması, öğrenme çıktılarının eski formatta bilgi, beceri, yetkinlik şeklinde üçe ayrılması yerine yeni formatta birleştirilerek tek ifadede toplanması ve her bir öğrenme çıktısı altında başarım ölçütleri ile ifade edilmesi ve yeterlilik birimlerinin ayrı olarak detaylandırılmasıdır. Başarım ölçütlerinin kullanılmasının hem yeterlilik hazırlama sürecini hem de ölçme ve değerlendirme sürecini kolaylaştırması ve esneklik sağlaması beklenmektedir. Yeterliliği oluşturan yeterlilik birimlerinin bağımsız kullanıma açık ayrı dokümanlar olarak hazırlanması ile yeterlilik birimi havuzu oluşturmaya, yatay mesleklerde aynı veya benzer birimleri kullanabilme imkânına sahip olmaya ve buna benzer diğer ileriye dönük kullanım kolaylıkları getirmeye imkân sağlayacağı düşünülmektedir.

yeterlilik_kapak

Yeni yeterlilik formatının yeterlilik geliştiriciler tarafından kullanımını kolaylaştıracak kılavuzun hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, tamamlandığında Kurum web sayfasında yayınlanacaktır.

 

Yeni Yeterlilik formatı için Tıklayınız

 

Yeni Yeterlilik formatına göre oluşturulmuş yeterlilik örneği için tıklayınız

MYKlogo-1270711