Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri Metal Sektöründe İlkYeterlilik Belirlendi
Metal Sektöründe İlkYeterlilik Belirlendi


Çelik Kaynakçı Ulusal Yeterliliği MYK tarafından TS EN 287-1 “Kaynakçıların Ergitme Kaynağı Yeterlilik Sınavı - Çelikler” uluslararası standardı temel alınarak hazırlandı. Kamuoyu görüşüne sunulan taslak yeterlilik gelen görüş ve öneriler doğrultusunda revize edilerek MYK “Metal Sektör Komitesi”nin değerlendirmesine sunuldu.

Metal Sektör Komitesinin 22.03.2011 tarihli toplantısında değerlendirilen yeterlilik taslağı MYK Yönetim Kurulu onayına sunuldu ve 12/04/2011 tarih ve 2011/28 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edildi.

MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Ulusal Yeterliliğe ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

Çelik Kaynakçı (Seviye 3)

 

clekay

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen söz konusu ulusal yeterliliğe göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Akreditasyon şartını sağlayamayan kuruluşların ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre akreditasyon sürecinde UYÇ’ deki ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar UYÇ’deki ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterlilikte, ilk kuruluşun yetkilendirilmesini takiben ilgili kuruluş tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

 

metal1