Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri Çelik Kaynakçısı Taslak Yeterliliği Değerlendirme Çalıştayı Yapıldı
Çelik Kaynakçısı Taslak Yeterliliği Değerlendirme Çalıştayı Yapıldı

TS EN 287-1 “Kaynakçıların Ergitme Kaynağı Yeterlilik Sınavı-Çelikler” uluslararası standardına dayanarak MYK tarafından hazırlanan taslak Çelik Kaynakçısı Yeterliliğini değerlendirmek üzere ilgili tarafların katılımıyla 4 Mart tarihinde bir çalıştay düzenlendi. MYK Uzman Yardımcısı Turan KÜÇÜK; MYK, Ulusal Yeterlilik Sistemi, Ulusal Yeterlilikler, Yetkilendirme, Sınav ve Belgelendirme hakkında bir sunum yaparak yeterlilik konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Sunumun ardından üniversite, işçi-işveren sendikaları, sivil toplum kuruluşları, akredite belgelendirme kuruluşları ve ilgili eğitim kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı çalıştayda taslak yeterlilik üzerinde tarafların görüşleri alınarak gerekli görülen düzeltmeler yapıldı.

UYEP Projesi Anahtar Uzmanlarından Hugh McGill’in yeterlilik sistemine duyulan ihtiyaç ve yeterliliklerin yeni eğitim sistemindeki önemi ile ilgili konuşmasının ardından proje olarak yaptıkları faaliyetlerden bahsedip yeni Yeterlilik ve Yeterlilik Birimi taslaklarının pilot uygulamasını Çelik Kaynakçısı Yeterliliği ile yapacaklarını katılımcılarla paylaştı.

Çelik Kaynakçısı taslak yeterliliğinin son halini görüntülemek için tıklayınız.

P30400041