Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri Ulusal Europass Merkezi ilk toplantısını 22-23 Temmuz’da Kızılcahamam’da gerçekleştirdi
Ulusal Europass Merkezi ilk toplantısını 22-23 Temmuz’da Kızılcahamam’da gerçekleştirdi
Ulusal Europass Merkezi olarak görevlendirilen Mesleki Yeterlilik Kurumu 22-23 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam’da Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK),Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı(Ulusal Ajans)’ndan uzmanların ve Avrupa Dil Portföyü Türkiye Koordinatörünün katılımıyla 2 günlük bir proje başlangıç toplantısı düzenledi. Toplantıda, Ulusal Europass Merkezi ve Europass faaliyetleri ile ilgili diğer kurumlar arasında işbirliği alanları belirlenerek bu alanlarda mevcut durum hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. P7230383

Temel hedefi, Europass belgelerinin tanınırlığının arttırılması ve belgelerin yönetiminin koordinasyonunun sağlanması olan projemizin tartışıldığı toplantıda, ilgili kurumlar arasında öncelikli işbirliği alanlarının neler olduğu görüşüldü.

Açılış konuşmasını MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Ahmet GÖZÜKÜÇÜK’ün yaptığı toplantıda ilk konuşmacılar Ulusal Europass Merkezi uzmanları Gül OKUTUCU ve Ali Rıza CÜCE “Ulusal EUROPASS Merkezinin (UEM) Desteklenmesi Ve Farkındalık Oluşturulması Projesi”ni katılımcılarla paylaştı. Projenin genel amaçları doğrultusunda toplantıda şu konu başlıkları tartışıldı; Europass’ın tanıtılması ve farkındalığın arttırılması, Ulusal Europass Merkezinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve ilgili kuruluşlar arasında eşgüdümün sağlanması.

P7220370 YÖK temsilcileri Prof. Dr. Süheyda ATALAY ve Canan ÜNVAN Europass Diploma Eki ve Bologna Süreci hakkında bilgiler verdiler ve YÖK’ün bu konudaki çalışmalarından söz ettiler. MEB Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) Şube Müdürü Ömer BALCI ve AB Uzmanı Özlem DEMİR, Europass Sertifika eki hakkında bilgi verdikten sonra Bakanlık olarak bu konuda yapacakları çalışmaları anlattılar. Toplantıya İŞKUR’dan katılan Feza SOLMAZ ve Hatice DOĞAN Euroguidance(Avrupa Rehberlik Hizmetleri) ve Ploteus (Avrupa Sathında Öğrenme Fırsatları Portalı)’dan bahsederek işbirliği yapılabilecek noktalara değindiler. Ulusal Ajans’ı temsil eden AB Uzmanı Sabiha AFŞARATA Hareketlilik Belgesi hakkında araştırmalarını paylaşarak bu sistemin Türkiye’de nasıl yürütülebileceğine dair görüş alışverişinde bulundu. Avrupa Dil Portfolyosu Ülke Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ ise konuşmasında Avrupa Dil Portfolyosu hakkında bilgiler verdi ve Europass Dil Pasaportu’nun bu portfolyodaki yerine değindi.
Europass Projesinin ilk toplantısında kurum ve kuruluşlar açıkça projeye destek olacaklarını ve üstlerine düşen görevleri yerine getireceklerini belirttiler. Toplantıda yapılan çalışmaların bundan sonra da sürekli ve koordineli bir şekilde devam edeceği konusunda taraflar arasında mutabakata varıldı.


Europass Nedir?

Europass dokümanları, Avrupa’da bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan Avrupa vatandaşlarının gönüllü kullanımına açık ve sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak amaçlı yetkinlik ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan bir dokümanlar klasörüdür.

Beceri ve yeterliliklerin Avrupa'da (Avrupa Birliği, EFTA/EEA ve aday ülkeler) açıkça ve kolayca anlaşılmasını ve Avrupa'daki hareketliliği kolaylaştırmayı amaçlar.

Beş belgeden oluşmaktadır: özgeçmiş, dil pasaportu, sertifika eki, diploma eki ve hareketlilik ekidir.

P7220377P7230383