Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Güncellendi
Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Güncellendi

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından yetkisinin askıya alınmasına veya kaldırılmasına karar verilen yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştirmesi gereken iş ve işlemler ile sınav ve belgelendirme süreçlerindeki kayıtlarına ilişkin kuralları düzenlemeyi amaçlayan Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar 01.03.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gerek süreç içerisinde kazanılan deneyimler gerekse diğer ikincil mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle anılan Usul ve Esasların güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınan geri bildirimler, uluslararası uygulamalar ve TS EN ISO 17024 standardının gerekleri de dikkate alınarak güncel Usul ve Esaslar taslağı hazırlanmıştır.

Türk Akreditasyon Kurumunun da görüşüne sunulan Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar MYK Yönetim Kurulunun 29.04.2020 tarihli ve 2020/54 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe girmiştir.

İlgili Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

160420-1

 
1659887609.493 - 07.08.2022 16:27:11 - 10.6.40.128 - [3.239.4.127]