Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Mesleki Yeterlilik Sistemi Hakkında Diplomatik Temaslarda Bulunuldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Mesleki Yeterlilik Sistemi Hakkında Diplomatik Temaslarda Bulunuldu

Türkiye’deki mesleki yeterlilik sistemi ile sınav ve belgelendirme faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmak ve iki ülke arasındaki olası işbirliklerini değerlendirmek üzere Kurumumuz Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet ORDUKAYA’nın başkanlığında Koordinatör Abdullah ÖZDEMİR, UGETAM A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim EDİN ve UGETAM A.Ş. İş Geliştirme ve ARGE Müdürü Selim Serkan SAY’dan oluşan bir heyet 25-28 Kasım 2019 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir dizi resmi ve diplomatik temaslarda bulunmuştur.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan resmi davete icabeten gerçekleştirilen ziyarette ülkemizde kurulmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından işletilmekte olan ulusal yeterlilik sistemi kapsamında elde edilen deneyimlerin paylaşılması ve olası işbirliği alanlarının belirlenmesi hedeflenmiştir.

Heyetin ilk durağı KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği olmuştur. Birlik Başkanı Sayın Kemal ALTUNCUOĞLU ile yapılan görüşmede KKTC’de esnaf mesleklerine çalışma izni verilmesinde aranan belgeler, bu belgelerin nasıl düzenlendiği gibi konularda bilgi alınmış akabinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin düzenlenmesinde uygulanan kalite güvence sistemi ve belgelendirme kuruluşlarının akreditasyon şartlarından bahsedilerek KKTC’de nasıl bir politika izlenebileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Ardından heyeti kabul eden Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Ali Murat BAŞÇERİ iki ülke arasında 20 Temmuz 2019’da yapılan İktisadi ve Mali İşbirliği antlaşmasına da değinerek yapılan ziyaretin detayları hakkında bilgi almış, iki ülke arasındaki diplomatik durum hakkında güncel bilgileri paylaşmış ve ilgili elçilik diplomatlarını konunun takip edilmesi ve çalışmaların desteklenmesi için görevlendirmiştir.

Yapılan görüşmelere eşlik eden TC Lefkoşa Elçiliği Çalışma Müşaviri Sayın Cahit DURMUŞ bundan sonra yürütülecek işbirliklerinde Bakanlığımızı temsilen KKTC’deki irtibat kişisi olarak çalışmalara dahil olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti Çalışma Uzmanı Müşavir Sayın Raif KUTLUK ile yapılan görüşmede KKTC’de yürütülecek mesleki yeterlilik faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında proje ve finansman imkânlarının değerlendirilmesi yapılmıştır.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Sayın Faiz SUCUOĞLU ile yapılan görüşmede Türkiye'deki Mesleki Yeterlilik Sistemi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun faaliyetleri ile ilgili bilgi aktarılmış, KKTC’de meslek standartlarının belirlenmesi konusunda, iki ülke arasında nasıl işbirliği ve tecrübe paylaşımı yapılabileceği konularında heyet temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sayın Murat TÜZÜNKAN ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sayın Çiğdem HÜRSEN ile yapılan görüşmede KKTC’nin ilk elektrikli araba projesi GÜNSEL hakkında bilgi alınmış ve seri üretim için gereken nitelikli iş gücü için mesleki yeterlilik sisteminin sağlayabileceği avantajlar değerlendirilmiştir. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi ile yapılması muhtemel bir işbirliği ile üniversite sahalarının ve insan kaynağının MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca kullanılabilmesi konusu görüşülmüştür.

KKTC’de kurulması muhtemel bir yeterlilik sistemine doğru rehberlik edilmesi ve mevkidaşlarımıza teknik destek sağlanması, ulusal yeterlilik sistemi kapsamında yapılan akredite personel belgelendirme faaliyetlerinin KKTC’de tanıtılması ve ikili işbirliklerinin temelinin atılması açısından önem arz eden ve Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Hüseyin TURAN mihmandarlığında gerçekleştirilen temasların ilgili tarafların Türkiye’de ağırlanması ile devam etmesi planlanmaktadır.

 
1593724913.326 - 02.07.2020 21:55:33 - 10.6.30.127 - [34.231.21.160]