Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Yapı Kooperatiflerinde Anasözleşmelere Mesleki Yeterlilik Belgesi Eklendi
Yapı Kooperatiflerinde Anasözleşmelere Mesleki Yeterlilik Belgesi Eklendi

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan Yapı Kooperatifleri, anasözleşme ile kurulmaktadır. Kooperatife ortak olabilmek için gereken nitelik ve şartlar, Kooperatif türü doğrultusunda belirlenen anasözleşmelerde belirlenmiştir.

İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi ile Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesinin Ortaklık Nitelik ve Şartlarını belirleyen 10. maddesinde, kooperatife ortak olabilmek için belirlenen niteliklere; bağımsız bir işyeri sahibi olmayanlar için, 4. Seviye ve üstü mesleki yeterlilik belgesi sahibi olarak çalışmak eklenmiştir.

“Bağımsız bir işyeri sahibi olmamakla birlikte, 4 üncü fıkrada belirtilen “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları”ndan birine mensup bir işyerinde mühendis, mimar, tekniker, Endüstri Meslek Lisesi (Sanat Okulu) mezunu olarak veya ustalık belgesi ya da 4 üncü seviye ve üstü mesleki yeterlilik belgesi sahibi olarak çalışıyor olmak. Ancak bu kişilerin ortaklığa kabulü için başvuru tarihinden geriye doğru ve asgari olarak 360 gün sigorta primi ödemiş olduklarını belgelemeleri şarttır.”

03122019

 

Yapı Kooperatifi Anasözleşmeleri için tıklayınız

 

 
1590359068.272 - 24.05.2020 22:58:08 - 10.6.30.127 - [34.204.168.209]