Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Dış Doğrulama Rehberi Teknik Uzman Eğitimi Gerçekleştirildi
Dış Doğrulama Rehberi Teknik Uzman Eğitimi Gerçekleştirildi

Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde belirtilen Dış Doğrulama faaliyetlerine ilişkin 19.06.2019 tarihli Başkanlık Makamı oluru ile yürürlüğe giren Dış Doğrulama Rehberine ilişkin teknik uzmanlara 28.08.2019 tarihinde Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığınca teknik bir eğitim programı düzenlenmiştir.

280819-3

Eğitim programının açılış konuşmalarını Kurum Başkanımız Sayın Adem CEYLAN gerçekleştirmiştir. Açılış konuşmasında Sayın Başkanımız, ülkemizde kalite güvencesi sağlanmış ulusal yeterlilik sisteminde TÜRKAK ve MYK’nın ayrı ayrı denetim süreçleri olduğunu, Kurumumuzun gözetim ve denetim süreçlerinin kalite güvencesi açısından çok önemli olduğunu ancak denetimlerin yanı sıra yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarımıza sunulan rehberlik hizmetlerinin de bir o kadar önemli olduğunu ifade etmiştir. Dış doğrulamada, denetimden farklı şekilde kuruluşlara yerinde rehberlik sağlanması ve karşılıklı diyalog kurularak sınav ve belgelendirme sisteminin iyileştirilmesine destek verilmesinin amaçlandığını vurgulayan Sayın Başkanımız, kuruluşların gözetim denetimlerinden önce gerçekleştirilecek olan dış doğrulama faaliyetleri ile kuruluşların olası uygunsuzluklarının da önüne geçilmesinin amaçlandığını açıklamıştır.

280819-4

Açılış konuşmalarının ardından MYK Dış doğrulama rehberine ilişkin sunumlar ile teknik uzmanlara bilgilendirmeler yapılmıştır.

280819-5

Kurumumuz, 2019-2023 yılları stratejik plânında yer aldığı üzere 2019 yılı içerisinde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yönelik 60 adet dış doğrulama ziyareti yapılması plânlanmaktadır.

280819-3

 
1579841293.362 - 24.01.2020 05:21:53 - 10.6.30.127 - [35.168.111.191]