Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri MYK, "Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü Çalıştayı"na Katıldı.
MYK, "Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü Çalıştayı"na Katıldı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu 01.03.2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Konferans Salonu’nda düzenlenen “Yükseköğretimden endüstriye: nitelikli insan gücü çalıştayı”na katılım sağlamıştır.

Çalıştayda YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A.Yekta SARAÇ’ın açılış konuşmasının ardından; Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, YÖK MYO Komisyonu Yürütücüsü olarak Meslek Yüksekokulları (MYO)’nın durumuna yönelik anket sonuçlarını aktarmış ve Çalıştayın “Mesleki Eğitim ve Sektör İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller” başlıklı 1. Oturumu düzenlenmiştir.

1.Oturum MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet ORDUKAYA’nın “Nitelikli İnsan Gücü İçin Ulusal Yeterlilik Sistemi” başlıklı sunumu ile başlamış ve ardından TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. Genel Müdürü A. Saygın BABAN, Karabük Üniversitesi YÖK MYO Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Bilge DEMİR, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSB Uygulama Dairesi Başkanı Soner ERKEK ve Yrd. Doç. Dr. Aslı GÜNAY’ın sunumları ile devam etmiştir.

010318-2

İşveren, üniversiteler ve kamu kesimlerinden geniş katılımla gerçekleştirilen Çalıştayda, MYO’ların mevcut durumları ve MYO’lara ilişkin politika önerileri görüşülmüştür. Mesleki Yeterlilik Kurumu adına Mehmet ORDUKAYA MYO’lar konusunda görüş ve önerilerini iletmiş, MYO müfredatlarının UMS’ler ve UY’ler ile uyumlaştırılmasının önemini vurgulamış ve katılımcılardan gelen soruları yanıtlamıştır.

010318-3

010318-4

010318-3