Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’de Belge Almış/Sınava Girmiş Kişilerin Dikkatine,
Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’de Belge Almış/Sınava Girmiş Kişilerin Dikkatine,

MYK Yönetim Kurulunun 14.11.2017 tarihli ve 2017/101 sayılı kararı doğrultusunda Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’nin sınav ve belgelendirme yapma yetkisi kaldırılmıştır. Bu kapsamda, Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’nin ve bu kuruluşta belge almış/sınava girmiş kişilerin aşağıda sıralanan hususlarda gerekli işlemleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

1. Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esasların 10 uncu maddesi gereğince; Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’ye sınav ücreti ödemiş ancak sınava hiç girmemiş kişiler ve Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’de sınava girmiş ancak henüz ücretsiz ilave sınav haklarını tamamlamamış kişiler için Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’nin 14.12.2017 tarihine kadar ilgili sınav ücretlerini kişilere iade etmesi gerekmektedir. Söz konusu kişilerin sınav ücreti iadesi hususunda Uzman Grup Belgelendirme A.Ş. ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

2. Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’de sınavlara girmiş ve belge almaya hak kazanan kişilerin belge talepleri ile teşvikten yararlanan kişilerin geri ödeme talepleri Kurumumuz tarafından incelenmektedir. Kuruluşun yetkisinin kaldırılması kapsamında yürütülen işlemleri müteakip söz konusu kişilerin belge ve teşvik işlemleri ivedilikle tamamlanacaktır.

3. Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’den MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almış kişilerin belgelerinin geçerliliği, geçerlilik süresi boyunca devam edecektir. Belgeli kişilerin gözetim faaliyetleri, daha sonra MYK tarafından belirlenecek yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu kişilere gözetim faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler daha sonra iletilecektir.

4. Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’den MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almış kişilerin belge yenileme faaliyetleri, ilgili kapsamda yetkilendirilmiş diğer belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Belge yenilemek isteyen kişiler ilgili kapsamda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından tercih edecekleri birine belge yenileme başvurusu yapabileceklerdir.

duyuru normal