Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi
SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 18/10/2017 tarihli ve 2017/89 sayılı kararı ile SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketinin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 08.11.2017 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş 11UY0014-3 - Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev.No:00), 12UY0092-3 - Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3) (Rev.No:00), 12UY0092-4 - Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) (Rev.No:00), 11UY0033-3 - Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev.No:02) ve 11UY0010-3 - Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev.No:02) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Belgelendirme Başvuruları

11UY0014-3 - Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev.No:00), 12UY0092-3 - Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3) (Rev.No:00), 12UY0092-4 - Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) (Rev.No:00), 11UY0033-3 - Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev.No:02) ve 11UY0010-3 - Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev.No:02) ulusal yeterliliklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

szutest logo k logo 102

091117-1

 

 
1547988866.449 - 20.01.2019 13:28:05 - 10.6.30.127 - 100.24.46.10