Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri Onhekim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Özel İş Sağlığı ve Güvenlik Turizm Ticaret Limited Şirketi Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi
Onhekim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Özel İş Sağlığı ve Güvenlik Turizm Ticaret Limited Şirketi Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 27.09.2017 tarihli ve 2017/77 sayılı kararı ile Onhekim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Özel İş Sağlığı ve Güvenlik Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 05.10.2017 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı (Seviye 3), 12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye3), 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3), 11UY0012-3 Betonarme Demircisi (Seviye 3), 12UY0049-3 Betoncu (Seviye 3), 12UY0056-3 İskele Kurum Elemanı (Seviye 3) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

 

Belgelendirme Başvuruları

11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı (Seviye 3), 12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye3), 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3), 11UY0012-3 Betonarme Demircisi (Seviye 3), 12UY0049-3 Betoncu (Seviye 3), 12UY0056-3 İskele Kurum Elemanı (Seviye 3) ulusal yeterliliklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

onhekim logo k logo 96

onhekim logo

 
1547990113.255 - 20.01.2019 13:48:52 - 10.6.30.127 - 100.24.46.10