Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı KOBİ Danışmanı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahiplerine Kobi Gelişim Destek Programı Proje Tekliflerinde Danışman Desteği
KOBİ Danışmanı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahiplerine Kobi Gelişim Destek Programı Proje Tekliflerinde Danışman Desteği

KOSGEB tarafından oluşturulan KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI yayımlanmıştır. Söz konusu projenin amacı 4. Sanayi devrimine hazırlık sürecinde imalattaki dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının arttırılması,  katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı  işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile; imalat sanayiinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesidir.

Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, Proje Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve  üstü  düzeydeki  öğretim elemanlarından  veya KOBİ  Danışmanı  (Seviye  6)  Ulusal  Meslek  Standardı  kapsamında  Mesleki  Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için destek verilir. Bu konudaki desteğin üst limiti 1.500 TL’dir. Bir öğretim elemanı veya KOBİ Danışmanı aynı teklif çağrısı kapsamında 5’den fazla proje hazırlama danışmanlığı yapamaz, yaptığının tespiti halinde destek ödenmez. Öğretim elemanının danışmanlığı için üniversite tarafından fatura düzenlenmesi şarttır.

Proje hakkında detaylı bilgiye KOBİGEL - Kobi Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Kobi Danışmanı Seviye 6 MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilere ilişkin teşvik mekanizmaları konusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu ve KOSGEB arasında çalışmalar devam etmektedir. 

190917-1

 
1614463353.749 - 27.02.2021 22:36:14 - 10.6.40.127 - [3.238.7.202]