Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri Anka Koçluk Eğitim Danışmanlık Belgelendirme A.Ş. Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi
Anka Koçluk Eğitim Danışmanlık Belgelendirme A.Ş. Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 22.03.2017 tarihli ve 2017/32 sayılı kararı ile Anka Koçluk Eğitim Danışmanlık Belgelendirme A.Ş.’nin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 10.04.2017 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş 15UY0215-6 Koç (Seviye 6) (Rev. No.: 00) ulusal yeterliliğinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

 

Belgelendirme Başvuruları

15UY0215-6 Koç (Seviye 6) (Rev. No.: 00) ulusal yeterliliğinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

anka logo k logo 77

anka logo