Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 18.01.2017 tarihli ve 2017/07 sayılı kararı ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 28.02.2017 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş 15UY0211-4 - Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi (Seviye 4) (Rev.No:00), 15UY0214-5 - Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü (Seviye 5) (Rev.No:00), 15UY0212-3 - Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3) (Rev.No:00) ve 15UY0213-4 - Röle Görevlisi (Seviye 4) (Rev.No:00) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Belgelendirme Başvuruları

15UY0211-4 - Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi (Seviye 4) (Rev.No:00), 15UY0214-5 - Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü (Seviye 5) (Rev.No:00), 15UY0212-3 - Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3) (Rev.No:00) ve 15UY0213-4 - Röle Görevlisi (Seviye 4) (Rev.No:00) ulusal yeterliliklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

elder logo k logo 72


elder logo