Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri BOOM Makina Dış Ticaret Limited Şirketi Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi
BOOM Makina Dış Ticaret Limited Şirketi Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 25.01.2017 tarihli ve 2017/11 sayılı kararı ile BOOM Makina Dış Ticaret Limited Şirketi’nin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 06.02.2017 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş 12UY0105-3 Makine Montajcısı (Seviye 3) (Rev. No:00) ve 12UY0105-4 Makine Montajcısı (Seviye 4) (Rev. No:00) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Belgelendirme Başvuruları

12UY0105-3 Makine Montajcısı (Seviye 3) (Rev. No:00) ve 12UY0105-4 Makine Montajcısı (Seviye 4) (Rev. No:00) ulusal yeterliliklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

 

Boom logo YB0071

Boom logo