Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri S. S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi
S. S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 18.01.2017 tarihli ve 2017/07 sayılı kararı ile S. S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliğinin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 31.01.2017 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş 15UY0236-3 Orman Üretim İşçisi (Seviye 3) (Rev. No:00) ile 15UY0237-3 Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi (Seviye 3) (Rev. No:00) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

 

Belgelendirme Başvuruları

15UY0236-3 Orman Üretim İşçisi (Seviye 3) (Rev. No:00) ile 15UY0237-3 Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi (Seviye 3) (Rev. No:00) ulusal yeterliliklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

orkoop logo k logo 70

orkoop logo