Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri DEKRA Kalite Kontrol Hizmetleri A.Ş. Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi
DEKRA Kalite Kontrol Hizmetleri A.Ş. Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 18.01.2017 tarihli ve 2017/07 sayılı kararı ile DEKRA Kalite Kontrol Hizmetleri A.Ş.’nin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 30.01.2017 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:02) ve 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) (Rev. No:01) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

 

Belgelendirme Başvuruları

11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:02) ve 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) (Rev. No:01) ulusal yeterliliklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

dekra logo k logo 67

dekra logo