Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri Seramik Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
Seramik Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi

Seramik alanında meslek standardı hazırlama çalışmalarına temel teşkil edecek meslek haritasının hazırlanması amacıyla ilgili meslek kuruluşlarının ve sektör temsilcilerinin katılımı ile 29 Aralık 2016 tarihinde Kurumumuzda “Seramik Alanı Meslek Haritası Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Meslek Standartları Dairesi Başkanı Yaprak AKÇAY ZİLELİ’nin açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda sektör sorumlusu Dilek TORUN tarafından Ulusal Yeterlilik Sistemi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun amacı, yapısı, görevleri ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Meslek haritalama çalışmasının amaç ve yöntemi konusunda katılımcılar Moderatör Eyyüp ONAT tarafından bilgilendirildikten sonra çalıştayın ikinci kısmına geçildi. Moderatör eşliğinde  sektördeki meslekler ile  mesleklerin sınır ve kapsamını belirten meslek haritası taslağı oluşturuldu.

020117-2