Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN İMKON İnşaat Sektörü Çalıştayında Bilgilendirme Yaptı
MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN İMKON İnşaat Sektörü Çalıştayında Bilgilendirme Yaptı

İMKON İnşaat Sektörü Çalıştayı 21 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Çalıştayda İnşaat sektöründe MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Belge zorunluluğu konusunda katılımcılara MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN tarafından bilgi verildi.

Çalıştay konuşmasında Sayın CEYLAN, şimdiye kadar yayımlanan tebliğler ile 48 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldiğini, bu mesleklerden 17’sinin inşaat, 7’sinin otomotiv, 10’unun metal, 10’unun enerji ve 4’ünün ise elektrik-elektronik sektörlerinde yer aldığını, zorunluluk kapsamına alınan meslek sayısının 115’e çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini,  Ayrıca,115 meslek içerisinde yer almayan ancak inşaat sektöründe oldukça önemli yer tutan vasıfsız işçiler için hazırlanan İnşaat İşçisi alanının da zorunluluk kapsamına alınmasının planlandığını belirtti.

Konuşmasında Sayın CEYLAN şöyle devam etti:” 40 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu 26 Mayıs 2016 tarihinde başlamış olup, Bakanlığımız prensip kararı alarak belgesiz kişi çalıştıran kişilere yılsonuna kadar cezai müeyyide uygulamamıştır. Özellikle inşaat sektörü gibi yaz döneminde yoğun olan sektörlerin zarar görmemesi için de bu dönemde herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Ancak, nitelikli işgücünün önemli olduğu sektörünüzde işverenler olarak çalışanlarınızın belgelendirilmesini sizlerin de teşvik etmesi gerekmektedir. Ancak 1 Ocak 2017 yılı sonrasında zorunluluk kapsamındaki mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işverenlere kişi başı 527 TL idari para cezası uygulanacaktır. MYK olarak hiçbir işverenimizin cezai müeyyideler ile karşılaşmasını istemiyor, süre ve teşvik varken çalışanların belgelendirilmesini her fırsatta hatırlatıyoruz. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belgelendirme masraflarının zorunluluk getirilen mesleklerde İşsizlik Sigortası Fonundan, diğer mesleklerde de Avrupa Birliği Fonlarından karşılanması sağlanmıştır. Bu kapsamda 64.200 kişinin yaklaşık 38 milyon TL tutarındaki sınav ve belge ücreti bu fonlardan karşılanmıştır. İnşaat sektöründe yaklaşık 6 milyon TL tutarındaki sınav ve belge ücreti teşvik kapsamında İşsizlik Sigortası fonundan ödenmiştir. Görüleceği üzere, Mesleki Yeterlilik Kurumu belge zorunluluğuna ilişkin düzenleme ile birlikte doğabilecek mağduriyetleri önlemek için birtakım teşvik mekanizmaları ortaya koymuştur. Çalışana da işverene de ek mali yük getirilmemeye özen gösterilmiştir. Ayrıca, ilk sınavda başarısız olan çalışanlarımız için iki kez ücretsiz sınava girme hakkı da tanınarak da çalışanlar desteklenmiştir.Bu doğrultuda, düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısını kısa vadede 250 Bine, hâlihazırda 48 olan zorunluluk kapsamındaki meslek sayısını ilk etapta 115’e çıkarmayı hedeflemekteyiz. Elbette süreç ilerledikçe zorunluluk kapsamına alınan meslek sayısı 115’in de üzerine çıkarılacaktır.”

MYK Başkanı Sayın CEYLAN, Ülkemizde inşaat alanında nitelikli ve belgeli iş gücünün oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalardan ve desteklerinden ötürü sektör temsilcilerine teşekkür ederek yapacakları faaliyetlerin ülkemiz adına hayırlı olmasını dilemiştir.

221216-1

221216-2

221216-1