Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği İktisadi İşletmesi Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi
İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği İktisadi İşletmesi Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 23.11.2016 tarihli ve 2016/82 sayılı kararı ile İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği İktisadi İşletmesi’nin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 20.12.2016 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) (Rev.No:01) ve 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) (Rev.No:01) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

 

Belgelendirme Başvuruları

11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) (Rev.No:01) ve 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) (Rev.No:01) ulusal yeterliliklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

k logo 62 iseda