Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) İktisadi İşletmesi Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) İktisadi İşletmesi Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 31.08.2016 tarihli ve 2016/61 sayılı kararı ile Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) İktisadi İşletmesi’nin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 17.10.2016 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş aşağıda belirtilen ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

 

12UY0069-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) (rev.02)

12UY0069-4 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) (rev.02)

13UY0142-3 Plastik Profil Ekstrüzyon Üretim Operatörü (Seviye 3) (rev.01)

13UY0143-3 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3) (rev.01)

 

Belgelendirme Başvuruları

Yukarıda yer alan ulusal yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

 

k logo 59 pagev logo