Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri Marifet Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti., Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi
Marifet Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti., Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 03.08.2016 tarihli ve 2016/52 sayılı kararı ile Marifet Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti.’nin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 22.08.2016 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş 12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:01), 12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4) (Rev. No:02), 12UY0069-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) (Rev. No:02) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

 

Belgelendirme Başvuruları

12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:01), 12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4) (Rev. No:02), 12UY0069-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) (Rev. No:02) ulusal yeterliliklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

  marifet logo  k logo 54

marifet logo