Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi
Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 01.06.2016 tarihli ve 2016/32 sayılı kararı ile Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 20.06.20126 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş aşağıda yer alan yeterliliklerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) (Revizyon: 00)
11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) (Revizyon: 02)
11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) (Revizyon: 01)
11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) (Revizyon: 01)
11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4) (Revizyon: 01)
12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) (Revizyon: 01)
11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 3) (Revizyon: 01)
12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) (Revizyon: 01)
12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4) (Revizyon: 02)
09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı (Seviye 3) (Revizyon: 01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgelendirme Başvuruları

Kuruluş sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirildiği ulusal yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

 

TL Logo k logo 51

TL Logo