Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri Türkiye Hazır Beton Üreticileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi
Türkiye Hazır Beton Üreticileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 27.04.2016 tarih ve 2016/23 sayılı kararı ile Türkiye Hazır Beton Üreticileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’nin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 24.05.2016 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş 11UY0012-3 Betonarme Demircisi (Seviye 3) ve 12UY0049-3 Betoncu (Seviye 3) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

 

Belgelendirme Başvuruları

11UY0012-3 Betonarme Demircisi (Seviye 3) ve 12UY0049-3 Betoncu (Seviye 3) ulusal yeterliliklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

 

thbb logo  k logo 49

thbb logo