KAMUOYUNA DUYURU

Malumları olduğu üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından yayımlanan 25.05.2015 tarih ve 2015/1 sayılı tebliğ (40 meslek) ve 24.03.2016 tarih ve 2016/1 sayılı tebliğ (8 meslek) ile toplam 48 tehlikeli ve çok tehlikeli meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. 5544 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi gereğince belge zorunluluğu tebliğlerinde yer alan mesleklerde tebliğin yayım tarihini izleyen 12 ay sonra mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerin çalıştırılamayacağı öngörülmüştür. İlk tebliğin yayım tarihi 25.05.2015 tarihi olup, ilk tebliğde yer alan meslekler ile ilgili belge zorunluluğu 26.05.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Son günlerde Kurumuza yapılan bildirim ve şikâyetler sonucunda: MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun yaklaşması ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin yapılan çalışmalar neticesinde ülke genelinde tanınırlığının artması nedeniyle Kurumumuz tarafından yetkilendirilmemiş birtakım kurum ve kuruluşların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verebileceklerini ifade ederek MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen çalışan ve işverenlerimize gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak vatandaşlarımızı mağdur etmeye çalışan Kurum/kuruluş ve ilgili kişiler hakkında Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi 2 nci fıkrası “Kurum tarafından yetkilendirilmediği veya izin verilmediği halde ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme faaliyetinde bulunduğu tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında Kurum tarafından suç duyurusunda bulunulur.” hükmü doğrultusunda suç duyusunda bulunulacağını belirtir, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen çalışan ve işverenlerin Kurumumuz resmi internet sitesinde yayımlanan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarına başvurmalarını önemle hatırlatırız.

Kamuoyunun ve ilgilerinin bilgilerine saygıyla duyururuz.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı

Kamuoyuna Duyuru