Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi
Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 04.05.2016 tarihli ve 2016/24 sayılı kararı ile Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 16.05.2016 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş 11UY0019-4 Otomotiv Elektrikçisi (Seviye 4) (Rev. No:02), 13UY0123-4 Motosiklet Bakım Onarımcısı (Seviye 4) (Rev. No:01), 11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi (Seviye 5) (Rev. No:03), 14UY0193-4 Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi (Seviye 4) (Rev. No:00), 11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4) (Rev. No:03), 14UY0191-4 Otomotiv Gövde Onarımcısı (Seviye 4) (Rev. No:00), 14UY0191-5 Otomotiv Gövde Onarımcısı (Seviye 5) (Rev. No:00), 11UY0018-4 Otomotiv Boya Onarımcısı (Seviye 4) (Rev. No:02), 11UY0006-3 Otomotiv Kaportacısı (Seviye 3) (Rev. No:02), 11UY0006-4 Otomotiv Kaportacısı (Seviye 4) (Rev. No:02), 11UY0005-3 Otomotiv Boyacısı (Seviye 3) (Rev. No:02), 11UY0005-4 Otomotiv Boyacısı (Seviye 4) (Rev. No:02) ve 13UY0144-3 Otomotiv Ön Düzen ve Balansçısı (Seviye 3) (Rev. No:00) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

 

Belgelendirme Başvuruları

11UY0019-4 Otomotiv Elektrikçisi (Seviye 4) (Rev. No:02), 13UY0123-4 Motosiklet Bakım Onarımcısı (Seviye 4) (Rev. No:01), 11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi (Seviye 5) (Rev. No:03), 14UY0193-4 Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi (Seviye 4) (Rev. No:00), 11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4) (Rev. No:03), 14UY0191-4 Otomotiv Gövde Onarımcısı (Seviye 4) (Rev. No:00), 14UY0191-5 Otomotiv Gövde Onarımcısı (Seviye 5) (Rev. No:00), 11UY0018-4 Otomotiv Boya Onarımcısı (Seviye 4) (Rev. No:02), 11UY0006-3 Otomotiv Kaportacısı (Seviye 3) (Rev. No:02), 11UY0006-4 Otomotiv Kaportacısı (Seviye 4) (Rev. No:02), 11UY0005-3 Otomotiv Boyacısı (Seviye 3) (Rev. No:02), 11UY0005-4 Otomotiv Boyacısı (Seviye 4) (Rev. No:02) ve 13UY0144-3 Otomotiv Ön Düzen ve Balansçısı (Seviye 3) (Rev. No:00) ulusal yeterliliklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

 

Bakirci logo 48

Bakirci logo