Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 27.04.2016 tarihli ve 2016/23 sayılı kararı ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 16.05.2016 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) (Rev. No:01), 13UY0171-3 Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:02), 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) (Rev. No:01), 11UY0026-3 Dozer Operatörü (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0027-3 Silindir Operatörü (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0028-3 Ekskavatör Operatörü (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0029-3 Greyder Operatörü (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0033-3 Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0034-3 Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:01) ve 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:01) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

 

Belgelendirme Başvuruları

13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) (Rev. No:01), 13UY0171-3 Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:02), 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) (Rev. No:01), 11UY0026-3 Dozer Operatörü (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0027-3 Silindir Operatörü (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0028-3 Ekskavatör Operatörü (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0029-3 Greyder Operatörü (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0033-3 Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0034-3 Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:01) ve 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:01) ulusal yeterliliklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

 

tmmob logo 47

tmmob logo